Consultoria Familiar


Creiem primordial acompanyar emocionalment infants i famílies; és per això que, a banda de l’Extraescolar de Jocs i Educació Emocional, aquest any hem ampliat els serveis d’atenció personalitzada amb dos serveis més:

Les sessions de consultories familiars les realitza Clara Mas, directora de La Nau Espacial, especialista en educació emocional infantil i familiar, i formada en l’àmbit de la psicologia.

En aquestes sessions de consultoria es demana informació general de l’entorn de l’infant, es marquen els principals temes a tractar i se’n donen pautes d’aplicació concreta, amb eines específiques i personalitzades.

La primera consultoria es fa amb els adults, sense l’infant; un cop coneixem el plantejament s’avalua si és convenient fer una sessió de joc individual amb l’infant, si recomanem derivar a psicoteràpia, a l’extraescolar o bé fer un seguiment periòdic amb els pares.

MODALITATS DE CONSULTORIA

  • VIRTUAL via Jitsi Meet
  • PRESENCIAL al nostre despatx (barri de Gràcia de Barcelona)

TARIFA: 65€/1 hora

OPCIONS D’HORARI

  • Els DIMARTS o DIJOUS
  • Matí: 10h / 11.30h
  • Tarda: 16.30h / 18.00h

FORMULARI DE CONTACTE: