GoFundMe

{CAT} NECESSITEM EL VOSTRE GRANET DE SORRA · Cada aportació compta

La Nau Espacial iniciarem una campanya de finançament per tal de fer front a les dificultats econòmiques causades arrel de la crisi del Covid19 que ens va deixar sense local, amb una reducció dràstica de l’equip i sense el 70% dels nostres ingressos mensuals regulars degut al tancament de les activitats.

Comencem aquesta recollida de diners a través de la Plataforma GoFundMe per poder fer front al deute econòmic que durant aquest darrer any i mig ha augmentat considerablement i que ens està impedint crear nous projectes, generar nou contingut i produir nou material didàctic, en definitiva, poder tirar endavant.

ELS NÚMEROS

Actualment, La Nau Espacial tenim dos préstecs bancaris pendents que aquest mes de maig sumen un deute exactament de:

  • 1r Préstec: 7.702,48€
  • 2n Préstec: 23.028,96€
  • Total: 30.731,44€

QUÈ DEMANEM

Som conscients que liquidar tot el deute és complicat, és per això que començarem aquesta campanya amb una petició inicial de:

  • Recaptació inicial: 10.000€
  • Possibilitat d’augmentar l’objectiu

CAMPANYA ‘GOFUNDME’

Necessitem el vostre granet de sorra per tal de poder saldar el deute, o part del mateix, i així seguir oferint-vos eines d’acompanyament emocional a infants i famílies.

Visita la campanya, fes la teva aportació (qualsevol quantitat serà benvinguda!) i comparteix el missatge.

https://gofund.me/dad2fc84

Aquesta campanya finalitzarà el 14 de juny de 2021.

Moltes gràcies!!
#salvemlanauespacial

* * * * * * * * * * * * * * * * *

{ESP} NECESITAMOS VUESTRO GRANITO DE ARENA · Cada aportación cuenta

La Nau Espacial iniciaremos una campaña de financiación para poder hacer frente a las dificultades económicas causadas a raíz de la crisis del Covid19 que nos dejó sin local, con una reducción drástica del equipo y sin el 70% de nuestros ingresos mensuales regulares debido al cierre de las actividades.

Empezamos esta recogida de fondos a través de la Plataforma GoFundMe para poder hacer frente a la deuda económica que durante este último año y medio ha aumentado considerablemente y que nos está impidiendo crear nuevos proyectos, generar nuevo contenido y producir nuevo material didáctico, en definitiva, poder tirar adelante.

LOS NÚMEROS

Actualmente La Nau Espacial tenemos dos préstamos bancarios pendientes que este mes de mayo suman una deuda exactamente de:

  • 1r Préstamo: 7.702,48€
  • 2n Préstamo: 23.028,96€
  • Total: 30.731,44€

QUÉ PEDIMOS

Somos conscientes que liquidar toda la deuda es complicado, es por eso que empezaremos este campaña con una petición inicial de:

  • Recaptación inicial: 10.000€
  • Possibilidad de aumentar el objetivo

CAMPAÑA ‘GOFUNDME’

Necesitamos vuestro granito de arena para poder saldar la deuda, o parte de ella, i así seguir ofreciendoos herramientas de acompañamiento emocional a niñes y a familias.

Visita la campaña, realiza tu aportación (¡cualquier cantidad será bienvenida!) y comparte el mensaje.

https://gofund.me/dad2fc84

Esta campaña finalizará el 14 de junio de 2021.

¡¡Muchas gracias!!
#salvemoslanauespacial