Pack “Emocions i Jocs!”

>> ATENCIÓ, PRODUCTE EXHAURIT. Degut a la situació econòmica generada arrel de la crisi del Covid la qual estem intentant solventar amb una CAMPANYA DE FINANÇAMENT, no podem crear més stock <<

{CAT} Un dels primers recursos de joc creats a La Nau Espacial és aquest pack de “ninos” de creació pròpia que representen les 6 emocions bàsiques (amor, calma, alegria, tristesa, ràbia, por); es tracta d’una de les eines que més hem utilitzat en les nostres activitats, extraescolars i tallers infantils no només per a introduir els infants al món de les emocions sinó també per establir una comunicació emocional de manera natural.

Les emocions, fetes de tela i a mà, les realitza el projecte local “Sun Rise Barcelona“.

Les sis emocions van acompanyades d’un llibret en el qual trobareu una breu explicació d’aquestes emocions més deu fitxes de jocs per tal de posar-les en pràctica; es tracta de deu propostes lúdiques pensades per a infants des de 4 anys fins a 12, aproximadament. No obstant, les fitxes us ha de servir de base per acabar adaptant els jocs a la vostra circumstància familiar o escolar personal (nombre de germans/es, edats, quantitat de participants…).

Amb el Pack ‘Emocions i Jocs’ ens proposem treballar els diferents àmbits de la intel·ligència emocional, sobretot el coneixement de les pròpies emocions i la gestió i comunicació de les mateixes; així mateix, en realitzar els jocs en grup (sigui petit -2 o 3 persones- o gran) trobarem la oportunitat de treballar l’empatia i les habilitats socials.

  • Idiomes disponibles: català o español
  • Preu Pack: 48€ (45€ + 3€ enviament a domicili)

* * * * * * * * * * * * * * * *

>> ATENCIÓN, PRODUCTO AGOTADO. Debido a la situación económica generada a raíz de la crisis del Covid la cual estamos intentando solventar con una CAMPAÑA DE FINANCIACIÓN, no podemos crear más stock <<

{ESP} Uno de los primeros recursos de juego creados en La Nau Espacial es este pack de “muñecos” de creación propia que representan las 6 emociones básicas (amor, calma, alegría, tristeza, rabia, miedo); se trata de una de las herramientas que más hemos utilizado en nuestras actividades, extraescolares i talleres infantiles no solo para introducir les niñes al mundo de las emociones sinó también para establecer una comunicación emocional de manera natural.

Las emociones, hechas de tela y a mano, las realiza el proyecto local “Sun Rise Barcelona“.

Las seis emociones van acompañadas de un librito en el qual encontrareis una breve explicación de estas emociones más diez fichas de juego para ponerlas en práctica; se trata de diez propuestas lúdicas pensadas para niñes desde 4 años hasta 12, aproximadamente. No obstante, las fichas os tienen que servir de base para terminar adaptando los juegos a vuestra circunstancia familiar o escolar personal (nombre de hermanes, cantidad de participantes, edad…).

Con el Pack ‘Emociones y Juegos’ nos proponemos trabajar los distintos ámbitos de la inteligencia emocional, sobretodo el conocimiento de las propias emociones y la gestión i comunicación de las mismas; así mismo, al realizar los juegos en grupo (sea pequeños -2 o 3 personas- o grande) encontraremos la oportunidad de trabajar la empatía y las habilidades sociales.

  • Idiomas disponibles: español o català
  • Precio Pack: 48€ (45€ + 3€ envío a domicilio)