La Nau Espacial

[CAT} La Nau Espacial és un projecte que vol donar eines de gestió emocional a infants, mares i pares per tal de contribuir al seu benestar emocional tant individual com familiar.

Amb els INFANTS oferim eines a partir de la tècnica més eficaç i poderosa: el JOC, amb el nostre Pack ‘Emocions i Jocs’. Amb les MARES I PARES ho fem a partir de contingut teòrico-pràctic a través de xarxes socials, xerrades virtuals i projectes editorials.

La Nau Espacial està formada per un equip humà interdisciplinari; treballem des de diferents perspectives professionals per tal d’obtenir el millor de cada àmbit: la psicologia, l’educació, l’art, la pedagogia, la meditació i l’educació en el lleure.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

{ESP} La Nau Espacial es un proyecto que quiere dar herramientos de gestión emocional a niñxs, madres y padres para así contribuir a su bienestar emocional, tanto individual como familiar.

Con lxs NIÑXS ofrecemos herramientas a partir de la técnica más eficaç y poderosa: el JUEGO, con nuestro Pack ‘Emociones y Juegos’. Con MADRES y PADRES lo hacemos a partir de contenido teorico-práctico a tavés de redes sociales, charlas virtuales y proyectos. 

La Nau Espacial está formada por un equipo humano profesional interdisciplinario; trabajamos desde diferentes perspectivas profesionales para así obtener lo mejor de cada ámbito: la psicología, la pedagogía, la educación, el arte, la meditación y la educación en el tiempo libre.

També són i han estat Astronautes d’Emocions: / También son y han sido Astronautas de Emociones: