Xerrades Mares&Pares


{CAT} L’actual generació de mares i pares (entre la qual ens incloem les professionals mares de La Nau Espacial) no vam rebre, generalment, una educació emocional conscient i respectuosa per falta, sobretot, d’informació, amb la qual cosa ens hem trobat, un cop tenim criatures que sovint ens quedem sense eines o ens envaeixen els dubtes.

És per això que les xerrades tenen una gran demanda a La Nau Espacial, ja sigui per conèixer la base de l’educació emocional o per temes més específics.

 • DURADA: 90 minuts (xerrada + ronda de preguntes)
 • TEMES DE LES XERRADES:
  • “Tècniques de gestió emocional per a la vida familiar”: és una xerrada que vol apropar-te una mica més a les bases de l’educació emocional per tal de donar-te eines pràctiques que puguis aplicar en el teu dia a dia, com a pare o mare. Coneixerem la base de la intel·ligència emocional, com funciona, com es gestionen les diverses emocions (principalment pors, ràbia, frustracions, tristeses i calma), i quines aplicacions pràctiques en podem extreure tant a nivell individual, per al nostre benestar personal, com per a l’acompanyament emocional del/s teu/s infant/s.
  • “La gestió de la ràbia”: l’acompanyament de la ràbia és, segurament, dels temes que més preocupen a mares i pares; conèixer la naturalesa d’aquesta emoció i donar eines per acompanyar la gestió de les enrabiades tenint en compte els límits, el vincle afectiu i les necessitats emocionals de petits i de grans pot ser un bon punt de partida per a adquirir més eines de gestió emocional.
  • “L’impacte emocional del Covid-19 en infants i joves”: un dels temes que més ens preocupen actualment tenint en compte les circumstàncies actuals que estem visquent, aprendrem a detectar senyals susceptibles de majors dificultats i eines per tal d’ajudar-los a assimilar el que han viscut aquests darrers temps. També tindrem en compte el nostre estat emocional i com aquest pot afectar en l’acompanyament emocional que fem en els nostres fills i filles.
  • “Com generar un bon vincle afectiu”: En els últims anys han sorgit molts estudis que mostren la importància de tenir un vincle afectiu sa; amb aquesta xerrada farem una introducció als diversos tipus de vincle i donarem eines per enfortir el nostre. Així mateix, proposarem un treball introspectiu amb el qual reflexionarem sobre el tipus de vincle vam rebre dels nostres aspecte clau per a entendre i millorar aquell que tenim amb els nostres fills/es.
 • TARIFA: 240€ [+IVA]
 • PLATAFORMA VIRTUAL: L’entitat que contracta la xerrada gestiona la plataforma i en decideix l’aforament màxim; La Nau Espacial donem permís perquè la xerrada sigui gravada i oferta offline posteriorment entre els seus membres.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

{ESP} La actual generación de madres y padres (entre la cual nos incluímos las profesionales madres de La Nau Espacial) no recibimos, generalmente, una educación emocional consciente y respetuosa por falta, sobretodo, de información, con lo cual nos hemos encontrado, una vez tenemos niñes que a menudo nos quedamos sin herramientas o nos invaden las dudas.

Es por eso que las charlas tienen una gran demanda en La Nau Espacial, ya sea para conocer la base de la educación emocional o para temas más específicos.

 • DURACIÓN: 90 minutos (charla + ronda de preguntas)
 • TEMAS DE LAS CHARLAS:
  • “Técnicas de gestión emocional para la vida familiar”: es una charla que quiere acercarte un poquito más a las bases de la educación emocional para darte herramientas prácticas que puedas aplicar en tu día a día, como padre o madre. Conoceremos la base de la inteligencia emocional, cómo funciona, cómo se gestionan las diferentes emociones (principalmente miedos, rabia, frustraciones, tristeza y calma), y qué aplicaciones prácticas podemos extraer tanto a nivel individual, para nuestro bienestar personal, como para el acompañamiento emocional de tu/s hije/s.
  • “La gestión de la rabia”: el acompañamiento de la rabia es, seguramente, de los temas que más preocupan a madres y padres; conocer la naturaleza de esta emoción y dar herramientas para acompañar la gestión de las rabietas teniendo en cuenta los límites el vínculo afectivo, las necesidades emocionales de pequeñes y mayores puede ser un buen punto de partida para adquirir más herramientas de gestión emocional.
  • “El impacto emocional del Covid-19 en niñes y jóvenes”: uno de los temas que más nos preocupan actualmente teniendo en cuenta las circunstancias actuales que estamos viviendo, aprendemos a detectar señales susceptibles de mayores dificultades i herramientas para ayudarles a asimilar lo que han vivido estos últimos tiempos. También tendremos en cuenta nuestro estado emocional y cómo este puede afectar en el acompañamiento emocional que hacemos a nuestres hijes.
  • “Cómo generar un buen vínculo afectivo”: en los últimos años han aparecido muchos estudios que muestran la importancia de tener un vínculo afectivos sano; con esta charla haremos una introducción a los diferentes tipos de vínculo y daremos herramientas para fortalecer el nuestro. Así mismo, propondremos un trabajo introspectivo con el que reflexionaremos sobre el tipo de vínculo que recibimos de nuestros padres, aspecto clave para entender y mejorar el que tenemos con nuestres hijes.
 • TARIFA: 240€ [+IVA]
 • PLATAFORMA VIRTUAL: La entidad que contrata la charla gestiona la plataforma y decide el aforo máximo; La Nau Espacial damos permiso para que la charla sea grabada y ofrecida offline posteriormente entre sus miembros.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aquests són alguns dels centres i organitzacions amb les quals hem treballat aquest servei:
Estos son algunos de los centros y organizaciones con las que hemos trabajado este servicio: